e-Φαρμακείο

Forum Φαρμακοποιών

 

1 2 34

Η online κοινότητα των Φαρμακοποιών

Η online κοινότητα των Φαρμακοποιών

Νέο δυναμικό και ανανεωμένο το πρώτο Φαρμακευτικό Forum έτοιμο να φιλοξενήσει την online επιστημονική κοινότητα των Φαρμακοποιών! Ένας ολόκληρος φαρμακευτικός κόσμος σε ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνία! Γίνε και εσύ μέλος του forum! Κάνε την δωρεάν εγγραφή σου ΤΩΡΑ για να συμμετέχεις στις συζητήσεις του e-φαρμακείο!

Συνδικαλιστικά θέματα

Συνδικαλιστικά θέματα

Συνδικαλιστικός διάλογος Φαρμακοποιών στο forum του e-φαρμακείο! Θέματα της ΟΣΦΕ, των ΣΥ.ΦΑ, των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και των Νέων Φαρμακοποιών! Πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και των φαρμάκων. Για να συμμετέχεις και εσύ στις συζητήσεις κάνε ΤΩΡΑ την δωρεάν εγγραφή σου στο forum!

Φαρμακευτικά θέματα

Φαρμακευτικά θέματα

Συζήτηση σχετικά με θέματα ορθής συνταγογράφησης, ερωτήσεις και απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα κατά την εκτέλεση των συνταγών στο φαρμακείο την παρασκευή σκευασμάτων στο φαρμακείο , οδηγίες ασφαλιστικών ταμείων, φορολόγιση φαρμακείου, ασφαλισης ΤΣΑΥ, νομικών θεμάτων λειτουργίας του φαρμακείου. Γίνε και εσύ μέλος της online Φαρμακευτικής κοινότητας! Κάνε εγγραφή στο forum και πάρε μέρος στις συζητήσεις στο e-φαρμακείο!

Αγγελίες και πληροφόρηση

Αγγελίες και πληροφόρηση

Αγγελίες αγορά και πωλήσεις φαρμακείων. Προσφορά και ζήτηση εργασίας φαρμακοποιών και υπαλλήλων φαρμακείου. Εξοπλισμός και έπιπλα φαρμακείου. Μηχανοργάνωση προγράμματα Η/Υ διαχείρισης φαρμακείου και προβολής εφημεριών, εφαρμογές διαχείρισης φαρμακευτικών συλλόγων και διανεμητικού λογαριασμού. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο forum και ανάρτησε την αγγελία σου ή την πληροφορία σου στο e-φαρμακείο!

<< >> Play > Stop


Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

To e-farmakeio.com προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του e-farmakeio.com, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Η παρούσα σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει εν όλω τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών-μελών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του διαδικτυακού τόπου e-farmakeio.com.
Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του e-farmakeio.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το e-farmakeio.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του e-farmakeio.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας σύμβασης.

1. Χρήση του e-farmakeio.com

Τα περιεχόμενα και όλες οι υπηρεσίες του e-farmakeio.com, παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες-μέλη-χρήστες.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του e-farmakeio.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-farmakeio.com.
Σε όλες τις σελίδες των ενοτήτων και των υπηρεσιών του e-farmakeio.com ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται και εμπορικές διαφημίσεις. To e-farmakeio.com δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα του.
Το e-farmakeio.com παραχωρεί το δικαίωμα προβολής και λήψης του online υλικού αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση μη εμπορικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία καθώς και η αναπαραγωγή του, η δημόσια επίδειξη, η παρουσίαση, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια χρήσης από το e-farmakeio.com. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού σε άλλη τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον δικτύου απαγορεύεται με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ενδέχεται να παραβιάζει την παραπάνω αναφερθείσα νομοθεσία. Επιτρεπτή είναι λοιπόν η αναδημοσίευση εφόσον όμως αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσης ή το link της πηγής. Σε περίπτωση παραβίασης ενός τουλάχιστον από τους ανωτέρω όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας τερματίζεται αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό που έχετε λάβει από το e-farmakeio.com.

2. Αποποίηση ευθυνών και Περιορισμός Ευθύνης

Το υλικό του e-farmakeio.com παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας δεν ελέγχεται και δεν επιβεβαιώνεται από τους διαχειριστές της ως προς την αρτιότητα, την επάρκεια, την απουσία λαθών και γενικά την ποιότητά της, και ως εκ τούτου, αυτοί δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο του υλικού που καταχωρείται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους ή τους εκπροσώπους των εφημερίδων. Οι χρήστες αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Οποιαδήποτε άποψη, προσωπική ή συλλογική, εκφράζεται μέσω της ιστοσελίδας, δεν συμφωνεί απαραίτητα με τις απόψεις των διαχειριστών της.
Σε καμία περίπτωση το e-farmakeio.com καθώς και μέρη που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία δεν ευθύνονται για ζημίες από διαφυγόντα κέρδη, απώλεια οποιουδήποτε υλικού, διακοπή εργασιών που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της παρούσας τοποθεσίας, των Web τοποθεσιών για τις οποίες υπάρχουν συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία ή του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις προαναφερόμενες τοποθεσίες ανεξάρτητα αν έχουν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3. Καταχωρήσεις από το Χρήστη

Το e-farmakeio.com δεν συλλέγει με κανένα τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οποιαδήποτε στοιχεία μεταβιβάζετε και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν μεταβιβάζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. Το e-farmakeio.com διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδήσεις που δημοσιεύονται στις σελίδες του εκτός της ρητής αντίρρησης του αποδέκτη. Το e-farmakeio.com δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δόλιων συμπεριφορών όπως hacking, spamming, spoofing και λοιπών παράνομων πρακτικών από τρίτους. Απαγορεύεται η αποστολή ή η μεταβίβαση σε ή από την παρούσα τοποθεσία οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίαση οποιουδήποτε νόμου.

4. ΙP διευθύνσεις

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και επομένως και στις σελίδες του e-farmakeio.com. Η διεύθυνση ΙΡ δεν κρατείται από τα συστήματα του e-farmakeio.com ενώ δύναται να γνωστοποιηθεί, μόνο εφόσον ζητηθεί, τηρουμένης της προβλεπόμενης -διά νόμου- διαδικασίας, από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

5. Κανάλια Συνομιλίας και Άλλες Υπηρεσίες Δημοσίευσης Μηνυμάτων

Το e-farmakeio.com ενδέχεται, αλλά δεν υποχρεούται, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις περιοχές της Τοποθεσίας στις οποίες οι χρήστες μεταβιβάζουν ή αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας ή συνομιλούν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καναλιών συνομιλίας, των πινάκων ανακοινώσεων ή άλλου είδους συζητήσεων μεταξύ χρηστών καθώς και το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας. Το e-farmakeio.com, ωστόσο, δεν θα έχει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το αν παραβιάζονται οι νόμοι σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τη λιβελογραφία, τα προσωπικά δεδομένα, τη ρυπαρογραφία ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Το e-farmakeio.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μηνύματα που περιλαμβάνουν υλικό το οποίο θεωρείται προσβλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μη αποδεκτό.

6. Συνδέσεις με Άλλες Τοποθεσίες στο Web

Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο Web οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Τοποθεσία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, επιλέγετε έξοδο από αυτή την Τοποθεσία. Το e-farmakeio.com δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, το e-farmakeio.com δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό που περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τοποθεσίες τρίτων στο web για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα Τοποθεσία, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.

7. Συνδέσεις με το e-farmakeio.com

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις για αυτή την τοποθεσία σε άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μια τοποθεσία που παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του e-farmakeio.com στο web πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Επιτρέπεται να παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του e-farmakeio.com αλλά δεν επιτρέπεται να αναπαράγει το περιεχόμενό της.
Δεν θα πρέπει να δημιουργεί περιβάλλον προβολής ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο του e-farmakeio.com Δεν θα πρέπει να αφήνει να εννοηθεί ότι το e-farmakeio.com προσυπογράφει την ίδια ή τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή.
Δεν πρέπει να παρουσιάζει εσφαλμένα τη σχέση της με το e-farmakeio.com.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνει λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του e-farmakeio.com.
Δεν πρέπει να εμφανίζει το λογότυπο του e-farmakeio.com χωρίς άδεια από το ίδιο.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί δυσάρεστο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, και το περιεχόμενό της πρέπει να είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.

8. Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες του e-farmakeio.com απευθύνονται σε ενήλικες που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το e-farmakeio.com προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανήλικους. Το e-farmakeio.com προσπαθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανήλικους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν αυτές τις σελίδες, το e-farmakeio.com δεν φέρει καμία ευθύνη.

9. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν παρέχει φαρμακευτικές και ιατρικές συμβουλές

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του e-farmakeio.com , όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων φαρμακοποιών και ιατρών σας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού και φαρμακοποιού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στον ιστότοπο του e-farmakeio.com !

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του e-farmakeio.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, το e-farmakeio.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν αποδέχεται τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του e-farmakeio.com.
 Εάν πιστεύετε ότι κάποιο/α περιεχόμενο/α που υπάρχει στο e-farmakeio.com καταπατά τα πνευματικά σας δικαιώματα, μπορείτε να ζητήσετε την απομάκρυνση αυτού/ών από το epikairo επικοινωνώντας με την παρακάτω διεύθυνση, παρέχοντας τις εξής πληροφορίες:
• Στοιχεία αναγνώρισης για το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παρακαλούμε περιγράψτε το περιεχόμενο και όπου είναι δυνατόν περιλάβετε ένα αντίγραφο ή μια τοποθεσία (π.χ. URL) της αυθεντικής έκδοσης του περιεχομένου.
• Στοιχεία αναγνώρισης για τα στοιχεία του περιεχομένου που πιστεύετε ότι καταπατούν πνευματικά δικαιώματα.
• Το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, το τηλέφωνο και το e-mail σας.
• Μια δήλωση ότι πιστεύετε με βάσιμα στοιχεία ότι καταπατώνται τα πνευματικά δικαιώματα που αναφέρετε και ποια είναι αυτά.
• Μια δήλωση ότι οι πληροφορίες που έχετε προσκομίσει είναι ακριβείς και καταδεικνύουν ότι είστε κάτοχος αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την έγκριση να ενεργείτε για λογαριασμό του.
• Μια υπογραφή ή μια αντίστοιχη ηλεκτρονική βεβαίωση από τον νόμιμο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή του αντιπροσώπου αυτού.
Για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γενικά
Το e-farmakeio.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο. Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή αυτοί είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ενδέχεται να αναφέρεται ρητά ότι ορισμένες επισημάνσεις νομικού περιεχομένου ή όροι που περιέχονται σε συγκεκριμένες σελίδες της παρούσας Τοποθεσίας υπερισχύουν των Όρων στο παρόν έγγραφο.
Οι ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο e-farmakeio.com διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό ή ειδικότερο.

11. Γενικά

Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του e-farmakeio.com συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Για το λόγο αυτό το e-farmakeio.com συνιστά στους χρήστες να τους διαβάσουν προσεκτικά και για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση για ερωτήσεις ή σχόλια που αφορούν το e-farmakeio.com καθώς και για αναφορές υπερσυνδέσμων που δεν λειτουργούν.
Προσπαθούμε πάντα να απαντάμε στο κάθε e-mail εγκαίρως, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να το πραγματοποιούμε.
Ελπίζουμε να βρείτε το epikairo χρήσιμο και εύκολο στη χρήση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

 
e-Φαρμακείο στο Facebook

Πρόσφατες Συζητήσεις

Πωλούνται έπιπλα Φαρμακείου σε άριστη κατάσταση

Autor: admin

Πωλούνται έπιπλα φαρμακείου εξολοκλήρου φτιαγμένα από MDF. Τα ράφια είναι γυάλινα...
περισσότερα

APOTHEKER/ IN Gesucht

Autor: Basileios

Apotheke zwischen Köln und Düsseldorf, such deutschspachiges Personal für Vollzeit Infos: 1234at@arcor.de
περισσότερα

Συρταριέρα & γόνδολα φαρμακείου.

Autor: pharmacy

Πωλούνται 1) Συρταριέρα φαρμακείου WILLACH 4στηλη σε άριστη κατάσταση. Αποτελείται...
περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Autor: sofiapap

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΤΗΛ: 6946937717
περισσότερα

Ζητούνται Φαρμακοποιός και βοηθός Φαρμακείου

Autor: ektoras

Ζητούνται πτυχιούχος Φαρμακοποιός και βοηθός Φαρμακείου ή αισθητικός για...
περισσότερα